Barnehageplan vekker harme

Gruppeleiar i Arbeidarpartiet i Øygarden, Johannes Mikkelsen, trur folket i nord vil reagere med harme på at Tverrpolitisk liste i Øygarden, TVØ, vil omprioritere rekkjefølgja av barnehageutbyggjinga i Øygarden.