Aktiv eigarskap?

Aktiv eigarskap er blitt eit av vår tids store omgrep.