Eldreomsorgen

Dette innlegg er ikke ment som syting fra en pensjonist, men et forsvar for dem som rammes av all urettferdigheten.