Hardangerbrua

Svar til Geir Midtuns innlegg i BT 10. oktober. Kjernen i de foreliggende uoverensstemmelser finner man i Bergen Næringsråds brev av 17.07.02 til statsråden i Samferdselsdepartementet om nye stamveier i Hordaland.