Utviklingen i Midtøsten

Den senere tids utvikling i Midtøsten gir dessverre grunn til ytterligere bekymring. Den stadig økende voldsspiralen gjør det vanskelig å tenke seg at det i overskuelig fremtid skal kunne bli gjennomført forhandlinger med sikte på en varig fred.