Hvorfor ikke jobbe gratis?

I en kommentar til regjeringens forslag til økt bruk av midlertidige ansettelser konkluderer BTs Trine Eilertsen med at det er bedre med midlertidig jobb enn ingen jobb. Spørsmålet er om det ikke finnes et tredje alternativ.