Lærerledighet og kvalitet

Lektor Anders Petersen har tatt 7 års høyere utdanning, inklusiv ett år med praktisk pedagogikk. Han ønsker å jobbe som lærer ved videregående skole i Hordaland. Det er flott, for andel lektorer ved videregående skoler er på vei nedover, det er et reelt behov for nyrekruttering av lektorer.