Helsesøstrene sentrale

Det er stort sett kommet positive reaksjoner fra det politiske miljø etter at evalueringen forelå fra prosjektet «Samlivs- og prevensjonsveiledning i kommunene».