Få legetimer på 86 pasienter

På Landås menighets eldresenter har de 86 pasientene til sammen bare seks timer med lege per uke. Sykehjemmet ligger på toppen av listen over institusjoner med dårligst legedekning i Bergen.