Overgrep mot dei eldre

Dei siste meldingane frå statleg hald tyder på at det ikkje lenger er god politikk å satsa på ei naudsynt betring av eldreomsorga.