Proteksjonisme blant legene

I Bergens Tidende lørdag 19. mai står det å lese at Norsk medisinstudentforening (Nmf) ønsker å ta den økonomiske støtten fra studenter som studerer medisin i utlandet, slik at det vil bli utdannet 300-400 færre leger hvert år. Medisinstudentene får også støtte fra Legeforeningen.