Politikarane har ansvaret for livsfarleg sprit

– Politikarane må ta ein stor del av ansvaret for at livsfarleg smuglarsprit ser ut til å vere omsett på Vestlandet.