Fløibanen får nye vogner

I løpet av 2002 skal Fløibanen få nye vogner, ny skinnegang, nytt maskineri og nytt billetteringssystem. Fornyelsen vil koste rundt 40 millioner kroner.