Rovdyrkapitalismen under ild

Den vestlige verdens overklasse har likhetstrekk med «feudaltidens utsugere». Kjell Inge Røkke har dyrket en form for «rovdyrkapitalisme». Norske banker har medvirket til en «tilrakingsøkonomi». Det er ikke de som kritiserer «grådighetskulturen», men de som praktiserer den til egen fordel, som er markedsøkonomiens reelle fiender.