IT Fornebu er viktig

Olav Kobbeltveit (BT 29.10.) fremstiller IT Fornebu som en fiasko og bruker Dagens Næringsliv som sannhetsvitne om at prosjektet snart når den sikre død fordi Bærum kommune delvis skal ha satt foten ned for prosjektet, slik at kunnskapssenteret blir mindre en forutsatt.