Beskytt «ditt» domenenavn!

Det finnes eksempler på at varemerker, firmanavn og personnavn er blitt registrert som domenenavn av andre enn «innehaverne» av navnet. Slike domeneregistreringer kan i enkelte tilfeller påføre innehaveren av firmanavnet eller varemerket betydelige ulemper.