Dei putlar med sitt

Helse Førde har fått utarbeidd eit utal av rapportar. Direktør Leif Kapstad finn å kunne konkludere med at lokalsjukehusa er uunnverlege.