Skandaløse politikere

Håndteringen av en politisk skandale er ofte viktigere enn selve skandalen. For gjør politikerne feil, vet mediene å håndtere saken.