Etter Tønne-saka

Det er tragisk at ein dyktig mann som Tore Tønne tok livet av seg. Både han, familien og samfunnet hadde fortent betre. Men det må ikkje bety at pressa og Økokrim kunne, eller burde, ha opptredd annleis, skriv journalist Vidar Ystad.