Kjære Terese!

Nå har du kjempet i syv lange år, og mange seirer har du vunnet.