Folkemord i Afghanistan

FNs høykommissær for flyktninger, Mary Robinson, sa i et intervju i BBC 14. oktober at 7 millioner mennesker vil komme i den ytterste nød dersom bombingen i Afghanistan fortsetter frem til rundt 15. november, fordi snøen da vanligvis stenger veiene. Dermed blir det umulig å føre frem nødvendig hjelp.