Mer makt til forbrukerne

Maktforholdet, om man kan bruke et slikt uttrykk, mellom produsenter og forbrukere av kraft har klart endret seg i favør forbrukersiden, skriver Einar Hope, professor i energiøkonomi ved Norges Handelshøyskole.