Arvesølvet

BT har startet en serie om det bergenske arvesølv. Det er interessant for leserne å få kunnskap om våre lokale bedrifter og deres betydning både for arbeidsplasser og samfunnet generelt. Det er nyttig lærdom i disse tider hvor vårt land og vår finansminister er opptatt av verdiskapning og en god utvikling for fremtidens Norge.