Framtiden i våre hender - på ville veier

Carin Leffler uttaler: «Tekstilimportører setter et enormt press på arbeidernes lønninger når de skal handle billig. I tillegg fører tekstilproduksjonen til store miljøødeleggelser.» Sitat slutt. Hvilken bakgrunn har Carin Leffler for sine uttalelser.