Valgerd veit ikkje si arme råd

KrF er mindre enn Senterpartiet. Bondeviks popularitet er også på eit lågmål. KrF-leiaren kjenner seg dårleg behandla av pressa. Det var ikkje dette Valgerd Svarstad Haugland hadde venta seg av regjeringssamarbeidet, skriv redaktør Olav Kobbeltveit.