Vond julehelsing til "Sleipner"-pårørande

Etterlatne og pårørande til dei omkomne i "Sleipner"-forliset reagerer på at dei fekk tilsendt "Sleipner"-rapporten tett oppunder jula.