Saddam kontra Bush

"Han er den fremste trusselen mot menneskers sikkerhet og trygghet i verden i dag, og nå må han stoppes!" skriver RV-politiker Torstein Dahle i dette debattinnlegget.