Nokke for seg sjøl

Clear Channel har inngått reklameavtaler med 25 norske kommuner. Så kom turen til Bergen.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

Direktør Jan Tore Endresen var helt uforberedt på hva som ventet, da han sommeren 2004 for alvor tok fatt på jobben med å sikre reklamegiganten Clear Channel innpass i Bergen.

Landets nest største by var den siste godbiten i reklamemarkedet. Selskapet strakte seg langt for å unngå at konkurrenten JCDecaux fikk kloen i bergenserne.

Endresen hadde forhandlet reklamekontrakter før. Han var vant med kommuner som motpart. I bakhodet lå erfaringen fra Trondheim.

Bystyret i Trondheim nøyde seg med å fatte et prinsippvedtak og deretter gi rådmannen fullmakt til å sy sammen en avtale. Rådmannen overlot jobben til en etatssjef, som selv signerte den ferdige kontrakten.

Endresen så for seg noe lignende. Der tok han skammelig feil.

Denne uken har Bergen tingrett behandlet erstatningskravet fra selskapet Clear Channel Norway AS mot Bergen kommune. Selskapet krever at kommunen dekker pengene som ble svidd av på den havarerte reklameavtalen.

Clear Channel hevder kommunen opptrådte uforsvarlig, fordi bystyret ikke tok stilling til prinsippet om byreklame før konkurransen ble utlyst.

Kommunen har gjort saken til et eksempel på et levende lokaldemokrati. Bystyret var i sin fulle rett til å avlyse hele konkurransen.

Clear Channel har ikke bestridt bystyrets rett til å si nei, men nekter å ta regningen for at politikerne snudde.

Bergenspolitikerne kjørte et uryddig løp, det er inntrykket som sitter igjen etter fire dager på tilhørerplass i tinghuset. Etter læreboken skal bystyret ta stilling til prinsippene, så er det opp til byrådet å vedta detaljene.

I Bergen ble hele løpet reversert.

22. oktober 2003, bare fem dager før byrådsskiftet, hadde det forrige byrådet saken oppe. Tidligere byråd Anne Gine Hestetun sa i sin vitneforklaring at byrådet den gang sa prinsipielt ja til byreklame, men forutsatte at bystyret skulle få si sitt før konkurransen ble utlyst.

Nåværende byråd Lisbeth Iversen anså prinsippet klarert av det forrige byrådet. Da administrasjonen ville utlyse konkurransen, ga hun muntlig aksept. Det lå ikke noe i saken som tilsa at byrådet måtte diskutere utlysingen først.

Da byrådet noen måneder gjorde det, var tema først og fremst at bysyklene manglet, ikke om byen skulle åpne for reklamen.

I går sa KrFs Kristian Helland at han trodde bysamfunnet kunne fått samme debatten på et tidligere tidspunkt, dersom saken var blitt lagt frem og belyst tidligere.

Det blir etterpåklokskap , for debatten kom ikke før den ferdige kontrakten skulle godkjennes. Da kom den til gjengjeld med full styrke. Helland hadde aldri opplevd maken på sine 12 år i bystyret, sa han i sin vitneforklaring.

— Motstanden mot Clear Channel-avtalen er det nærmeste Bergen er kommet en vekkelse, sa Helland.

Underveis hadde også Endresen forstått at Bergen e' nokke for seg sjøl. Skjønt, helt til det siste trodde Endresen at den politiske sluttbehandlingen var en ren formalitet. Det ble den ikke.

Skal Clear Channel eller bergenserne i fellesskap ta regningen for det?

Publisert:

Les mer om dette temaet