Null tillit!

Ordningen som lærerne har hatt i mange tiår - der de har forhandlet lønn med staten istedenfor arbeidsgiver, som er kommuner og fylkeskommuner, er en form for særbehandling som ingen andre lønnstakergrupper har!