Fri kraftmarknad - ein diger bløff?

Noreg har hatt ein nasjonal fellesressurs i eiga vasskraft. Fram til fyrst på 1990-talet vart straum produsert og for det meste levert innanlands, etter eit tilnærma sjølvkostprinsipp.