Storaktig storting

Stortingets makt har variert opp gjennom historia, og så seint som under Gro Harlem Brundtland vart nasjonalforsamlinga sett på som nokså puslete. Men no er maktbruken på grensa til misbruk, skriv redaktør Olav Kobbeltveit.