Med merkevarer skal landet byggjast

Det er ikkje lett å byggje merkevarer lenger. For no er det ikkje nok å berre fortelje ei god historie. Merkevarebyggjarane må halde det dei lover òg.