Bakrusen er frihetens pris

I løpet av få år er individualisme, personlig valgfrihet og markedsliberalisme blitt bærende verdier i det norske samfunnet. Men plutselig har all denne friheten vist sine skyggesider, og overalt merker man dragningen mot mer trygghet og mindre risikofylte eksperimenter.