Næringsrådets bilkøer

Bergen Næringsråd er i BT 22. juli igjen på krigsstien i kamp for privatbilismens kår i sentrum av Bergen. Det er selvsagt bussen og kollektivfeltene som skaper trafikkaos i Bergen sentrum ikke bilen!