Frp, Ap og innvandringspolitikk

Frp påpeker de uheldige virkningene av norsk innvandringspolitikk og forlanger en modifisering. En human, folkerettslig og kvalitetskontrollert tilrettelagt midlertidig eller integrerende praksis.