Bergen - en trist by!

Litt har jeg klart å få med meg gjennom livet. Blant annet besøkte jeg flere byer i det tidligere Sovjet. I minnet står disse byene som noe grått og trist.