La oss bygge landet!

Hordaland trenger flere og bedre veier. Bedre kommunikasjonsmuligheter er vår tids viktigste nærings- og distriktspolitiske virkemiddel. Kortere reisetid og lavere transportkostnader sikrer livskraftige bygdesamfunn, og et konkurransedyktig næringsliv.