Microsoft og nynorsken

No har Microsoft gjeve etter for kravet frå tusenvis av nynorskelevar om språkleg rettferd: Administrativ programvare som Word og Excel kjem i nynorskutgåve frå 2003.