Båndtvang på Fløyen?

Thomas Owren skriver i BT 5. februar om «de snille løshundene på Fløyen» at det er båndtvang hele året på Fløyen.