Utvisningene ved Fana Folkehøgskole

Jeg registrerer at BT har skrevet om 14 elever som er utvist fra Fana Folkehøgskole, og jeg mener at det å reagere med utkastelse av elever fordi de har vært borti en eller annen form for narkotisk stoff er en helt feil reaksjon hvis man skal være effektiv med å få gjort noe med rusmisbruket på skolen.