Ungdom og rus

Etter å ha fulgt BTs serie om «Heroinby 2001», som jeg synes har hatt en flott belysning av et sammensatt og tragisk problem, har jeg lyst å komme med noen synspunkter på blant annet årsaker til rusmisbruk.