Usømeleg framferd på tv

Vossegruppa ser med stor uro på utviklinga i TV-media. Program og reklameinnslag vert meir og meir valdelege og sexfokuserte.