«Ikke min pipe»

Det ble full utrykning da en beboer i Neumanns gate 6 fyrte i peisen. Pipen var nemlig tettet igjen, og røyken sivet ut under takbeslaget.