Ikke Bergen verdig

Ryktene har nådd helt til Toten om at byrådet har tanker om å legge ned Nykirkens sykehjem, og så vidt jeg forstår er det i den hensikt å spare penger.