Er dette lovlig?

Jeg har nettopp mottatt faktura fra BKK for nettleie for perioden 1.7.-1.9.2002. Som kjent er BKK eier av hele fordelingsnettet for elektrisk strøm til forbruker. Som rimelig er må de ha betalt for vedlikehold m.m., selv om de ikke lenger er strømleverandør.