Når narrene blir herrer

Med makten følger spotten. Jo mer makt, desto mer spott. Det trykket som en makthaver legger på befolkningen, vil alltid få utløp i satire og karikatur. Mer uvanlig er at narrene får mer makt enn herrene, slik inntrykket er av den nye, norske tv-humoren.