Giftalarm om fisk i Sørfjorden

Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) opprettholder advarslene om ikke å spise fisk i Sørfjorden. Kvikk-sølvinnholdet i det mest vanlige fiskeslaget torsk ligger ti ganger høyere enn normalt.