Tips førte til storaksjon

Fleire ulike tips frå fiskerimiljøet i Sogn og Fjordane førte til at Fylkesskattesjefen like før jul reiste til Måløy og føretok ettersyn hos fiskeribedrifta OK-Fish Kvalheim.