Krohnegården - hva gjelder saken?

Debattspaltene i avisene har i den senere tid hatt mange innlegg vedrørende denne saken, for utenforstående må mengden av innlegg og temperaturen i enkelte av dem fortone seg underlig og preget av skyttergravsholdninger.