Hvordan styre sykehusstyrene?

Helseminister Tore Tønne planlegger statlig overtakelse av sykehusene. I avisintervjuer kommer han med tanker om hvordan dette skal organiseres.